Skip to content

Profunding

Hvem er vi

Vi er en virksomhed placeret i Aalborg og København K med mange års erfaring med fremskaffelse af kapital og fundraising fra private investorer, EU fonde samt øvrige private fonde til projekter fra det private og offentlige område.

Vi hjælper gerne virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, institutioner, foreninger og det offentlige med afsøgning af relevante finansieringskilder og støtteordninger. 

Blandt disse kan nævnes

  • EU – Funding
  • Danske fonde – tilskudordninger
  • Fremskaffelse af kapital og fundraising iøvrigt
  • Kontakt til private investorer mfl.

Hvad ellers

Derudover tilbyder vi gerne workshops og oplæg etc., om det at afsøge fonde, støtteordninger og EU-finansierings kilder.
Her giver vi “tips- og trics” til, hvorledes man kommer igang med og gennemfører projekter med ekstern finansiering og eksterne partnere.

små virksomheder

Kontakt os hvis du repræsenterer en start-up, en mindre virksomhed eller organisation om et potentielt samarbejde.

Større virksomheder

Kontakt os hvis du repræsenterer en større virksomhed eller organisation om et potentielt samarbejde.

offentlig sektor

Kontakt os for at høre mere om hvorledes vi interagerer med den offentlige sektor – herunder kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner, sport og fritid mfl.