Skip to content

Vi hjælper med

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte fra danske såvel som EU-fonde.

Hvordan kan vi hjælpe dig

Vi hjælper virksomheder, organisationer og foreninger med at opnå offentlig støtte fra danske såvel som EU-fonde. Det gør vi ved at omsætte dine gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger. 

Få hjælp til ansøgnings processens mange faser:

  •  

Identifikation af støttemulighederne

Vi identificerer de bedste støttemuligheder for jer.

Gennem en forberedende proces med analyser, workshops, samtaler med partnere m.v., identificerer og beskriver vi projektets DNA, ambitionsniveau og indhold så det matcher de forskellige fondes støttemuligheder.

Udformning af projektet

Vi strukturerer sammen med jer  projektet, så det står helt skarpt med projektindhold, tidsplan og budget.

Udarbejdelse af selve ansøgningen

Vi skriver sammen med jer hele ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant

Administrativ projektledelse efter projektbevilling

Vi tilbyder en skræddersyet løsning for jer, hvor vi assisterer med den administrative proces vedrørende administrativ projektledelse, økonomistyring og ikke mindst hele afrapporterings proceduren, etc.,